Detailed Notes on ประกันภัยรถยนต์

คุ้มครองครบ อุ่นใจเมื่อเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์

ขออภัย รายได้ของคุณไม่ถึงเกณฑ์สินเชื่อที่คุณเลือก

รายละเอียดเพิ่มเติม สนใจแผนนี้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ พรบ.

ประกันภัยรถยนต์สำคัญอย่างไร ทำไมรถยนต์ทุกคันต้องมี?

- *จากอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก ซึ่งหมายถึงรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลง เช่น น้ำมัน ก๊าซ หรือ กำลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง

 การเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากความคุ้มครองในกรมธรรม์แล้ว สิ่งหนึ่งที่เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า ควรนำมาประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะซื้อประกันภัยรถยนต์สักฉบับ คือ การบริการหลังการขายที่มีความคุ้มค่าที่ให้มากกว่าการดูแลรถ

x The cookie configurations on this MSIG Web-site are established to "allow all cookies" to give you the very best experience. By continuing to search This page you will be agreeing to our utilization ประกันภัยรถยนต์ of cookies. Learn more about cookies and privacy policy right here.

I'm amazed with excellent company and useful assistance from MSIG Declare Hotline team. My automobile strike the foot path and did not know how to proceed. He informed me to quiet down and stayed with me till I am able to park safel...

หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย

บริษัทประกันภัยรถยนต์บางราย จะมีแผนประกันรถยนต์ประเภทซ่อมอู่ เป็นตัวเลือกการซ่อมรถผ่านอู่ซ่อมรถในเครือเมื่อคุณประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ข้อดีของการเลือกแผนอู่ซ่อมรถในเครือคุณจะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ถูกลงจากบริษัทประกันภัยรถยนต์ของคุณ + ตัวเลือก แผนส่วนผู้ขับขี่ คืออะไร?

• รายชื่อสาขาและจุดบริการของกรุงเทพประกันภัย

ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรา เช่น อยากได้ความคุ้มครองที่ดี ราคาเบี้ยที่ตอบโจทย์ หรือชั้นประกัน แล้วแต่ละชั้นประกันรถยนต์แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ไม่ต้องเข้าหลายเว็บ รวมแผนจากบริษัท

กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณ อีเมล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *